Rektor har ordet

Utbildningsmiljön vid Västerås konstskola präglas av konstens kritiska tänkande, analys och reflektion.Humanism, hållbar utveckling samt stimulans av studenters utveckling av bildspråk och kreativa förmågaär en del av vårt grunduppdrag.

Min vision är att Västerås Konstskola uppfattas som en öppen, attraktiv och relevant skola av studenter,högskolor och akademier samt övriga samarbetspartners inom den kreativa sektorn. Min uppfattning är attVästerås Konstskola bidrar till att utveckla kulturens roll som utmanare och nydanare i Mälardalen.

Hannu Högberg
Rektor

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized