Konstnärlig utbildning

Konstnärlig utbildning (80 v)

Västerås Konstskola är en 2-årig konstnärlig grundutbildning. Vi har 26 studerandeplatser fördelat i två årskurser.

Undervisning är en basutbildning med grundläggande studier i teckning, måleri, skulptur, grafik samt konsthistoria.
I årskurs ett läggs stor vikt på modellstudier både i 2D- (teckning och måleri) och 3D-arbete (skulptur). I årskurs två ges eleverna möjlighet att förbereda sig för fortsatta studier genom projektarbete samt val av huvudämne (måleri, skulptur, grafik eller allmän). Det finns även möjlighet för mer avancerade studier, allt utifrån den enskilda studentens förutsättningar

Utbildningen är lämplig som Niklasförberedelse för alla sorters högskoleutbildningar inom det estetiska och konstnärliga området,  t.ex. industridesign, grafisk design och illustration, mode, reklam, bildlärare, arkitektur, scenografi, olika typer av konsthantverk samt alla områden inom fri konst.

Utbildningen är en 2-årig heltidsutbildning och omfattar 80 veckor totalt, 40 veckor per läsår. 25 timmar per vecka.

Terminsstart i slutet av augusti, avslutning i början av juni.

Konstskolan har intag en gång om året och man söker med arbetsprover (teckningar) i början av maj varje år. 

Grafikverkstaden

Skolan har statsbidrag och den tvååriga Konstutbildningen är en Konst- och kulturutbildning och granskas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

KK-Logo-RGB-Svart