Grundutbildning

Kursbeskrivning för den 2-åriga grundutbildningen:

Undervisning på Västerås Konstskola är av konstnärligt grundläggande karaktär. Målsättningen är att med studier i teckning, måleri, skulptur, grafik samt konsthistoria med idéhistorisk och formal analys som huvudinriktning, förmedla de erfarenheter och insikter som utgör bas för en skapande och kreativ process. Stor vikt läggs vid modellstudierna både i årskurs ett och två. Det finns även möjlighet för mer avancerade studier, allt utifrån den enskilda studentens förutsättningar.

I årskurs två ges eleverna möjlighet att förbereda sig för fortsatta studier, mer specialinriktade, genom att arbeta med projekt samt val av huvudämne (måleri, skulptur eller grafik).Niklas

Utbildningen är lämplig som förberedelse för alla sorters högskoleutbildningar inom det estetiska och konstnärliga området,  t.ex. industridesign, grafiskdesign och illustration, mode, reklam, bildlärare, arkitekt, scenografi, olika typer av konsthantverk samt alla områden inom fri konst.

En del av skolans studenter går också vidare till högre studier med sikte på att bli kulturvetare, exempelvis genom att bygga på konststudier från Västerås konstskola med filosofi, filmvetenskap, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap eller andra humanistiska ämnen.

Utbildningen är en 2-årig heltidsutbildning och omfattar 80 veckor totalt, 40 veckor per läsår. 25 timmar per vecka.

Terminstart i slutet av augusti, avslutning i slutet av maj.Grafikverkstaden
Utbildningen söker man med arbetsprover i början av maj varje år.

KK-Logo-RGB-Svart

 

Skolan har statsbidrag och den tvååriga Konstutbildningen är en Konst- och kulturutbildning och granskas av Myndigheten för yrkeshögskolan.