Ansökan

Hur söker man till skolan?

Västerås Konstskola tar emot ansökningar en gång om året.
Sista dag för ansökan är 21 Maj 2019 (för läsåret 2019-2020)
Ansökan ska bestå av arbetsprover och ett korrekt ifyllt ansökningsformulär.

Konstnärlig utbildning (80 v) på Västerås Konstskola är en 2-årig Konst- och kulturutbildning och bedrivs som heltidsstudier.

Du väljer att antingen ladda upp arbetsprover digitalt i ansökan eller att lämna original direkt till skolan.

Oavsett hur du väljer att lämna arbetsproverna behöver du göra din ansökan digitalt via ansökningsformuläret.

>>TILL ANSÖKAN (Öppnar 1 April)

Ansökningsformuläret kräver att du har ett google-konto*
I slutet av formuläret får du välja om du ska ladda upp digitala arbetsprover eller om du kommer och lämnar dem på skolan. I formuläret laddar du också upp kopia på ditt gymnasiebetyg/eller samlat betygsdokument. (Obligatoriskt)
*Saknar du Google-konto och av olika anledningar och inte kan registrera ett får du i god tid kontakta info@vasteraskonstskola.se

OBS! 
Det är viktigt att du har förberett alla filer som behövs, innan du börjar fylla i formuläret. Läs noga alla anvisningar 

 

ANSÖKAN MED DIGITALA ARBETSPROVER:

  • Ifylld och inskickat formulär
  • Kopia på Gymnasiebetyg (filformat, Jpeg eller PDF, Max 2mb)
  • Uppladdade arbetsprover, Obligatoriska uppgifter: 1-5 (filformat, Jpeg, max 2mb/st )
  • Uppladdade arbetsprover, Valfria: 6-10 (1-5 bilder per arbetsprov, Jpeg, PDF max 2mb/st Möjligt att Ladda upp en video/ljud fil till arbetsprov nr. 10 )

SISTA TID FÖR DIGITAL INLÄMNING ÄR 2019-05-21 kl.23:59

ANSÖKAN MED ARBETSPROVER SOM LÄMNAS TILL SKOLAN:

  • Ifylld och inskickat digitalt formulär
  • Kopia på Gymnasiebetyg (filformat, Jpeg eller PDF, Max 2mb)
  • Arbetsprover, Obligatoriska uppgifter: nr 1-5 (1 teckning per uppgift)
  • Valfria arbetsprover: 6-10 (flera bilder kan monteras på större kartonger)

Max storlek per kartong/arbetsprov 70x100cm

OBS! Inga glasade eller ömtåliga arbeten får lämnas in.

SISTA TID FÖR INLÄMNING AV ARBETSPROVER TILL SKOLAN ÄR 2019-05-21 kl 14:30

ANVISNINGAR FÖR ARBETSPROVER

Tio arbetsprover ska inlämnas. Minst fem av dessa ska vara teckningar.

De fem obligatoriska teckningarna ska vara:

1. En interiör i blyerts
2. Ett självporträtt i blyerts
3. Ett stilleben i blyerts eller en teckning som beskriver ett föremål med komplicerad form, t.ex. kaffebryggare, strykjärn, häftpistol
4-5.Två teckningar med valfritt motiv, t.ex. figurstudie, stadsbild, landskap, träd etc.
För att godkännas måste ansökan innehålla dessa fem teckningar.

6-10. Övriga fem arbetsprover i valfri teknik.

Det är viktigt att du inte använder foton eller andra bilder som förlaga. Skisser, egna iakttagelser, där förmågan att uppfatta och beskriva sina intryck blir tydlig, har stor betydelse vid bedömningen.

Skriftligt besked om ansökan sändes per e-post till samtliga sökanden. Där meddelas också ev. reservplats
__

Skolan tar ut en terminsavgift, För läsåret 2019-20 är det 6 000kr/termin (12 000kr/år). I denna avgift ingår ett visst grundläggande material, som färg, målarduk, lera mm.
(CSN har även merkostnadslån som täcker denna avgift)

Söka Direkt till Andra Året?

Har du gått en annan motsvarande Konst- och Kulturutbildning eller Konstlinje på Folkhögskolan finns det möjlighet att söka direkt till andra året. Antal platser varierar från år till år beroende på antal studenter som skolan har sedan tidigare. Om du väljer att ansöka till andra året är det obligatoriskt att ladda upp examensbevis från den tidigare utbildningen. Arbetsproverna är samma som ordinarie ansökan.