Studiemedel

Vår 2-åriga Konstnärliga utbildning (80v) ger rätt till studiemedel från CSN enligt A2 / A3. Det är studiemedel på gymnasienivå enligt CSN. Enligt A2 / A3 har man rätt till studiemedel under hela 80 veckor. Vilket täcker hela vår 2-åriga utbildning.

Observera att vår utbildning är eftergymnasial men studiemedlet är på gymnasienivå. Så om du har redan använt studiemedel på denna nivå kan du inte ta mer än 80 veckor totalt.

Terminsavgift

Till vår terminsavgift / studerandeavgift har man även rätt att söka merkostnadslån från CSN.

För år 2019/20 är vår terminsavgift 6 000kr/termin. (12 000kr / läsår)

läs mer på Konst och kulturutbildningarnas hemsida