Om skolan

Vid Västerås Konstskola bedrivs en tvåårig konstnärlig utbildning.
Utbildningen är en eftergymnasial Konst- och kulturutbildning och är beviljad statsbidrag och granskas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Skolan startades redan 1963 med kursverksamhet men sedan 1967 har det vid skolan bedrivits en reguljär konstlinje dagtid, först som en ettårig utbildning, senare som tvåårig. Skolan har också genom åren bedrivit kvällsverksamhet med kortkurser. Skolans ateljéer och verkstäder är inrymda i Djäknebergsskolan, centralt belägen i Västerås. Eleverna har fri tillgång till skolans lokaler och ateljéer under kvällar och helger.

Intagning till den tvååriga utbildningen sker utifrån arbetsprover. Totalt kan 26 elever erbjudas studieplats. Utbildningen är heltidsstudier på 80 veckor. Lärarna är konstnärer, verksamma inom sina speciella undervisningsområden. På skolan arbetar lärarna med en pedagogik där praktiska övningar varvas med reflekterande samtal enskilt och i grupp.

Eleverna vid den tvååriga utbildningen har rätt till statliga studiemedel via CSN. Skolan svarar för visst arbetsmaterial som ingår i teminsavgiften.

Skolans huvudman är ABF Västerås sedan 1996 och drivs non-profit, vilket innebär att de ersättningar skolan får via bidrag samt elevavgifter stannar kvar i verksamheten. Skolan får förutom statsbidrag också ett viktigt ekonomiskt stöd av Västerås Stad.


2014 gjorde VLT en artikel om Västerås konstskolas 50-års jubileum:
Läs artikeln här…
1967 Teckningskonsulent Erik Segerberg foto_Per-Ola Holm
foto: Per-Ola Holm / VLT-arkiv

Lämna ett svar