Välkommen till Västerås konstskola

Västerås Konstskola är en tvåårig, studiemedelsberättigad (CSN) konstnärlig grundutbildning. Den är en eftergymnasial Konst- och kulturutbildning som är beviljad statsbidrag och granskas av Myndigheten för yrkeshögskolan.