Utställning på Grafiska Sällskapet i

Stockholm 14 januari- 1 februari 2023