7 + 1 Utställning på Västerås Konstmuseum

Vad händer de närmsta åren efter Västerås Konstskola?

I årets utställning har vi sammanfört åtta olika studenter med åtta olika konstnärliga ingångar
För att skapa konst krävs så enkla medel som papper och penna, lera, duk och lite målarfärg. De efterlämnade spåren av detta konstnärliga arbete framkallar ibland något magiskt. Varje år drabbas några elever av detta magiska och fortsätter arbetet efter avslutad studietid på Västerås konstskola. Årets elevutställning består av verk av några av dessa ”drabbade” elever.
Tillsammans med en nuvarande avgångsstudent deltar sex tidigare elever som gått på skolan någon gång mellan 2009-2015. Vissa har efter konstskolan gått vidare till högre studier och studerar idag på Konstfack och på Akademi Valand i Göteborg. Andra har fortsatt den konstnärliga processen i sin egen ateljé. Den enda gemensamma nämnaren, förutom att alla gått på Västerås Konstskola är att de på olika sätt lämnat ett spår i oss lärare. De har tagit viktiga egna konstnärliga steg och hittat ett personligt bildspråk. Lärarnas förhoppning med denna utställning är att dessa erfarenheter som de engång fick på konstskolan, adderat med de nya erfarenheterna de fått efter skolan, ska sprida sig som ringar på vattnet till våra nuvarande och kommande elever.

Vernissage 12 Maj kl.18
Västerås Konstmuseum, Hörsalen
Utställning pågår 13 – 22 Maj

Medverkande:
Manuel Berglund Salinas
Björn Camenius
Frej Drake
Rigan Irambona
Niklas Jannborg
Simone Kuhs
Hanna Rubensson
Malou Thorsell