Grafiken

I grafiken får man lära sig grunderna i olika grafiska tekniker. Torrnål, etsning och träsnitt är några exempel som gås igenom

Lämna en kommentar