Skulptursal

I skulptursalen bedrivs modellstudier i gips och lera

Lämna en kommentar